Besökarundersökning på världsarvet Kvarkens skärgård 2009


Av besökarundersökningen kan man dra slutsatsen att det faktum att området upptagits på världsarvslistan erbjuder outnyttjade möjligheter att utveckla dess service och aktiviteter.

  • Författare: Meriruoho, Anna
  • Part of Work: Forststyrelsens naturskyddspublikationer. Serie B 135
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2010
  • ISSN: 978-952-446-776-6 (pdf)
  • Du hittar dokumentet här.