Botnia, landet som reser sig ur havet


Författaren skriver om Botnianaturen vars utveckling präglas av landhöjningen på nästan en centimeter per år.

  • Författare: Persson, Per Erik
  • Utgivare/förlag: Prisma
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Utgivningsår: 2005
  • ISSN: 915184530X