Chartographia Ostrobothnica – Österbotten på gamla kartor


Gamla kartor från Österbotten. Bokens texter är på svenska och finska.

  • Författare: Nygård, Henry & Rantatupa, Heikki
  • Utgivare/förlag: Scriptum, Svenska Österbottens Hembygds- och Museiförbund rf
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2006
  • ISSN: 9525496317, 9789525496314