En säljaktsresa som övergick i vetebärgning. Rysk ubåt sänkte handelsfartyg.


En sida om fälbåten alltså säljaktsbåten och dess konstruktion samt om fälekan. Kan vara intressant i och med att traditionen att bygga klinkbyggda båtar är nominerad till Unescos lista för immateriella kulturarv.

  • Författare: Strandberg, Wilhelm
  • Part of Work: s. 44
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 1457-1811