Expedition Nahkiainen


Bra beskrivet genom olika postroddar (en historisk, en år 1996 och en 2000) om hur det var att delta i Postrodden, även om början på traditionen 1981.

  • Författare: Söderholm, Erik G.
  • Part of Work: Album Nr 2 2000, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom. s. 10-14
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 1457-1811