Fälbåten


Forts till artikeln ”Förbudslagen och spritsmugglingen” med änu fler anekdoter om hur smugglarna gömde sprit.

  • Författare: Sjöblom, Thomas
  • Part of Work: Album Nr 2 2000, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom. s. 47
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 1457-1811