Farlederna berättar – Gamla sjökartor över Finlands skärgårdar


Verket avslöjar vår skärgårds och stränders gamla farleder, bosättningar, ortnamn och landhöjning med hjälp av kartor från 1600-1800-talen.

  • Författare: Ehrensvärd, Ulla & Zilliacus, Kurt
  • Utgivare/förlag: Söderströms
  • Utgivningsort: Borgå
  • Utgivningsår: 1998
  • ISSN: 951-52-1688-5