Fladorna – havets barnkamrar


  • Författare: Hästbacka, Hans
  • Utgivare/förlag: Österbottens fiskarförbund
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1984