Företagsundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård 2009


  • Författare: Sarlin Annastina, Nygrund Sabine, Meriruoho Anna
  • Part of Work: Forststyrelsens naturskyddspublikationer. Serie B 142
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2010
  • ISSN: 978-952-446-826-8 (pdf)
  • Du hittar dokumentet här.