Förvaltnings- och utvecklingsplan för världsarvet Kvarkens skärgård


Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

  • Författare: Hallantie, Kari & Ollqvist, Susanna
  • Part of Work: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja C 59
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen - Österbottens naturtjänster
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2009
  • ISSN: 9789524467193, 9789524467209
  • Dokumenten hittar du här.