Förvaltningsplan för Världsarvet Höga kusten 2017-2020


I Höga Kusten är det länsstyrelsen Västernorrland som samordnar förvaltningen och som är statens regionala representant i världsarvsarbetet. I denna förvaltningsplan beskriver vi världsarvsvärdena, berättar hur de är skyddade idag, redogör för förvaltningsorganisationen och sätter mål för världsarvsförvaltningen.

  • Författare: Engberg, Torbjörn & Lundstedt, Milly
  • Part of Work: Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie Rapport nr: 2017:07
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsort: Härnösand
  • Utgivningsår: 2017
  • ISSN: ISSN 1403-624X
  • Du hittar dokumentet här.