Från havsbotten till bysamhälle


Uppkomsten och utvecklingen av Toby by i Korsholm.

  • Författare: West, Kurt A.
  • Utgivare/förlag: Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1988
  • ISSN: 952-91-3726-5