Från Wargö till Bergö – ett skärgårdssamhälles historia


Befolkningen på Bergö har i alla tider varit beroende av havet och har därifrån på ett eller annat sätt sökt sin utkomst. Säljägare, fiskare, sjömän, fyrvaktare och lotsar är yrken som Bergöborna sökt sig till eftersom enbart jordbruket på ön inte kunde föda befolkningen.

  • Författare: West, Runa
  • Utgivare/förlag: Bergö hembygdsforskare rf
  • Utgivningsort: Bergö
  • Utgivningsår: 2015
  • ISSN: 9789529358472