Geologins dag 2012 – Världsarvet Kvarkens Skärgård


Fältguide från Geologidagen 2012 över världsarvsområdet Kvarkens skärgård. Texter på svenska och finska.

  • Författare: Olli Breilin, Peter Edén, Jukka Ojalainen, Pekka Sipilä and Petri Virransalo Tuija Warén, Susanna Lindeman, Jaakko Auri, Niko Putkinen
  • Part of Work: 77/2012 UTFÄRDSGUIDE – MAASTORETKIOPAS
  • Utgivare/förlag: GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen yksikkö
  • Utgivningsort: Kokkola
  • Utgivningsår: 2012
  • Du hittar dokumentet här.