Glanstagel – en sällsynt istidsrelik vid Höga Kusten


Ångermanlandskusten med sina djupa, skyddade dalar och exponerade toppar hyser en rik lavflora med både västliga, oceaniska arter som jättelav och nordliga som berglav. Glanstagel är en annan nordlig art some man tror funnits kvar vid Höga Kusten ända sedan istidens slutskede.