Havsörn i Västernorrland


Havsörnen är som långlivad toppkonsument starkt exponerad för kemiska föroreningar och således en god indikator på hur miljön mår. Vuxna och könsmogna havsörnar är i huvudsak stationära under året och därmed representativa för regional miljöbelastning.

Inventering och övervakning av länets havsörnspopulation är en del av den regionala miljöövervakningen inom programområdet Kust och hav, delprogram: Havsörn (Y23) (Olofsson
2009).

  • Författare: Nilsson, Peter & Olofsson, Frans
  • Part of Work: Länsstyrelsen Västernorrland Avdelningen för Miljö och Natur 2009:1
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsår: 2009
  • ISSN: ISSN-nr: 1403-624X
  • Du hittar dokumentet här.