Historier om och av Bergöbon – den starka prästen


Berättelser från världsarvet Kvarkens skärgård.

  • Författare: Backgren, Ann-Sofie
  • Utgivningsort: Molpe
  • Utgivningsår: 2017
  • ISSN: 9789529393671