Högt möter lågt – Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård


En tidning från Botnia-Atlantica-projektet ”Världsarv i samverkan 63°N – världsarvsambassadörer”. Vi i Höga Kusten och Kvarkens skärgård bor i eller intill en av världens 981 mest unika platser. Hur tar vi vara på det? Det finns kultur- och naturmiljöer här i världen som är så viktiga att det är en förlust för alla människor om de förstörs. Därför har vi världsarv och därför ska vi ta vara på de historier de berättar och föra de vidare till kommande generationer.

 

  • Författare: Susanne Skata (ansvarig redaktör)
  • Utgivare/förlag: Kvarkenrådet rf.
  • Utgivningsår: 2014
  • Du hittar broschyren här.