I förbund med havet: Björkö – en värld i Kvarken


  • Författare: Karlsson, Svenolof
  • Utgivare/förlag: Björkö hembygdsforskare
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1996
  • ISSN: 952-90-5899-3