I storm och stiltje – Rönnskärs lotsstation 1752-1983


  • Författare: Söderholm, Viking
  • Utgivare/förlag: Hembygdsforskargruppen i Bergö
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2001
  • ISSN: 952-91-3271-9