I yttersta havsbandet – fyrar och båkar i Svenska Österbotten


I levande texter och vackra bilder berättar Hans Hästbacka om sina utflykter i havsbandet och om naturen och kulturen på de enskilda fyr- och båklanden.

  • Författare: Hästbacka, Hans
  • Utgivare/förlag: Scriptum
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2013
  • ISSN: 9789527005095