Kulturhistoria kring Skuleskogen och Nätra fjällskog


  • Författare: Westerdahl, Christer
  • Utgivare/förlag: Örnsköldsviks museums småskriftserie nr 23
  • Utgivningsort: Örnsköldsvik
  • Utgivningsår: 1989
  • ISSN: 91-86138-03-0