Kustfågelinventering BSPA Höga Kusten Juni 2013


Rapporten visar uppföljningen av indikatorn kustfågel, inventerat enligt den rutt som togs fram av Temagrupp Naturvård till förvaltningsplanen för BSPA Höga Kusten. Att vara BSPA-område innebär att man ingår i ett internationellt nätverk av värdefulla marina områden i Östersjön och där respektive land har åtagit sig ett ansvar för områdets marina värden.

  • Författare: Rocksén, David
  • Part of Work: Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2014:05
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsår: 2014
  • ISSN: ISSN 1403-624X
  • Du hittar dokumentet här.