Kvarkenrådet 25 år


Backspegel och framtidsperspektiv

  • Författare: Björkas, Stig, översättning Ritva Holmfors
  • Utgivare/förlag: Merenkurkun neuvosto
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1997
  • ISSN: 951-97750-0-5