Kvarkens folk – Bilder om Kvarkens människor och händelser åren 1900-1918


I boken kan läsaren ta del av bilder av människor och händelser i Vasa skärgård och vid Österbottens kust mellan åren 1900 och 1922.

  • Författare: Gröhn, Mary-Ann
  • Utgivare/förlag: Oy Litorale Ab
  • Utgivningsort: Helsingfors
  • Utgivningsår: 2007
  • ISSN: 978-952-5045-29-1