Kvarkens skärgård – Skinn, tran, kött och skinnet av säl


I jämförelse med annan föda i slutet av medeltiden så var sälköttet mycket energirikt, vilket var viktigt för människans värmebalans i ett kallt klimat. Sälköttet har också haft en medicinsk användning, men även skinnet och späcket användes till olika ändamål.