Larsmo – en skänk från havet


  • Författare: Appel, Hans, Appel, Peter, Haglund, Lars & Rudbäck, Ulrika
  • Utgivare/förlag: Larsmo kommun och respektive upphovsrättsinnehavare
  • Utgivningsort: Jakobstad
  • Utgivningsår: 1992
  • ISSN: 952-90-3945-X