Livet i stenriket – Kivien valtakunta


Bergös stenigt vilda skärgård är en exklusiv geologisk helhet där stenbelamrade skär tornar upp sig; grå och svarta, oslipat kantiga, höga som hus radade på varandra. Boken är finsk- och svenskspråkig.

  • Författare: Hästbacka, Hans
  • Utgivare/förlag: Schildts
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2008
  • ISSN: 978-951-50-1803-8