Människor och arbete i österbottnisk skärgård


  • Författare: Herrgård, Mikael & Höglund, Maj-Britt
  • Utgivare/förlag: Svenska Österbottens Landskapsförbund
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1980
  • ISSN: 9519925813