Mickelsörarna


Från Marita Bagges bok får man en god inblick i skärgårdsbornas mångsyssleri.

  • Författare: Bagge, Marita
  • Utgivare/förlag: Maxmo Hembygdsförening, Scriptum
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1996
  • ISSN: 951-8902-59-3