Miljöeffekter av oljeutsläpp från M/S Eira i Kvarken år 1984


  • Part of Work: Miljöministeriet - miljö- och naturvårdsavdelningen, serie A 62
  • Utgivare/förlag: Miljöministeriet
  • Utgivningsort: Helsingfors
  • Utgivningsår: 1993 1. utgåva 1987
  • ISSN: 9514701550