Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014-2020, del 2


Mot en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling, del 2: Analys av förändringar i verksamhetsmiljön och om EU:s och nationella utgångspunkter samt regionens särdrag.

  • Författare: Ilvessalo-Lax (Red.), Hannele
  • Part of Work: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Rapporter 53/2015
  • Utgivare/förlag: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
  • Utgivningsort: Seinäjoki
  • Utgivningsår: 2015
  • ISSN: 978-952-314-277-0
  • Du hittar dokumentet här.