Miljöstrategi för Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten 2014-2020, del 1


Mot en europeisk föregångsregion för hållbar utveckling, del 1.

  • Författare: Ilvessalo-Lax (Red.), Hannele
  • Part of Work: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten Rapporter 52/2915
  • Utgivare/förlag: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten
  • Utgivningsår: 2015
  • ISSN: 978-952-314-276-3
  • Du hittar dokumentet här.