Molpe och Bergö – österbottniska skärgårdsbyar


Seminariearbeten i kursen ”Samhälle och miljö i Kvarken”, Umeå Universitet och Vasa Yrkeshögskola.

  • Författare: Österblad, Inga
  • Part of Work: Album Nr 2 2000, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom
  • Utgivare/förlag: Vasa Yrkeshögskola
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2000