Nordingråberg – Konst från Världsarvet Höga Kusten


Konstboken om ångermanländska Nordingrå i Världsarvet Höga Kusten, där generationer av konstnärer fångat det norrländska ljuset. I en resa över bergen och genom årstiderna med konsten som en ständig följeslagare presenteras, i text och bild, fler än trettio konstnärer och deras verk.

  • Författare: Eurenius, Stefan
  • Utgivare/förlag: Hallgren&Fallgren
  • Utgivningsort: Uppsala
  • Utgivningsår: 2007
  • ISSN: 978-91-7382-826-0