Oljekatastrofen i Kvarken, Fågelskådarna 1984


  • Författare: Salo, Jaakko J, Maskulin, Matti, Malinen, Pertti mfl
  • Utgivare/förlag: Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1985