Österbotten


Österbottens årsbok från 1960.

  • Författare: Pensar, Lennart, Estlander, Carl, Bäck, Ragnar mfl
  • Utgivare/förlag: Svensk-Österbottniska Samfundet
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1960