Öuran – Fiskeläget i havets hamn


  • Författare: Semskar, Susanne, Karlsson, Gösta
  • Utgivare/förlag: Larsmo Hembygdsförening rf
  • Utgivningsort: Jakobstad
  • Utgivningsår: 1993
  • ISSN: 952-90-4538-7