Postrodden


Berättelse om en enskild säljägares liv, han hann vara med om 47 vintersäljakter och lika många vår- och sommarjakter.

  • Författare: Strandberg, Wilhelm
  • Part of Work: Album Nr 3 2001, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom. s. 45
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2001
  • ISSN: 1457-1811