Replotbron – Raippaluodon silta


Boken om Replot bron och brobyggnad. Bokens texter på svenska och finska, sammanfattningen på engelska.

  • Författare: Replot skärgårds hembygdsförening rf.
  • Utgivare/förlag: Replot skärgårds hembygdsförening rf
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1997
  • ISSN: 952-90-8703-9