Säljakten i Bottniska viken


Beskrivning baserad på bandad intervju ur en pojkes ögon hur det gick till att fiska strömming kring sekelskiftet på Kalla, Malax.

  • Författare: Smeds, Hemming
  • Part of Work: Album Nr 2 2000, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom. s. 52-57
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 1457-1811