Samverkansplan för BSPA Höga Kusten


I Samverkansplanen från 2011 beskrivs områdets marina värden på ett sätt som inte gjorts tidigare. Hur de marina värden påverkas av olika faktorer och hur man kan minska denna påverkan finns också beskrivet i planen.

  • Författare: Nygård, Charlotta mfl
  • Utgivare/förlag: Länsstyrelsen Västernorrland
  • Utgivningsort: Härnösand
  • Utgivningsår: 2011
  • Du hittar dokumentet här.