Skötsel- och användningsplan för Slåttskäret, Rönnskäret och Kvicksund


  • Författare: Höglund, Jaana, Rinkineva, Leena & Ollqvist, Susanna
  • Part of Work: Västra Finlands Miljöcentral, Regionala miljöpublikationer 151
  • Utgivare/förlag: Västra Finlands Miljöcentral
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2000
  • ISSN: 9521106549