Småbåtshamnar i historien: fjorton svenskösterbottniska småbåtshamnars historia


Genom tiderna har byarnas hamnar haft stor betydelse. Från de österbottniska hamnarna utgick handel med fisk, tran och tjära, hit kom passagerarångbåtarna från staden och här började resan för många österbottningar ut i världen. Idag huserar mest fritidsbåtar i hamnarna. Texter på svenska och finska.

  • Författare: Rauma, Pernilla & Nyström, Liselott
  • Utgivare/förlag: Center för lokal utveckling, Fortbildningscentralen, Åbo Akademi
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2004