Söderuddens skärgård


  • Författare: West, Bertil
  • Utgivare/förlag: Hembygdsinventeringsgruppen i Söderudden
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2005
  • ISSN: 952-91-7818-2