Spritsmugglaraffärer


Ur ”Turistföreningen i Finland årsbok för 1906”, avskriven så att tex hvilka, af, icke – men inte för svårt. Trevlig allmän beskrivning av Storskär sedd genom en utflykt av Axel O. Heikel. Gravgård, jungfrudans, ångbåtsfärd.

  • Författare: Båskman, Karl
  • Part of Work: Album Nr 1 1999, Aktiv närkultur, Samling av spridda närkulturella bidrag från Malax, Petalax, Bergö och Norra Pörtom, s. 16-17
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Malax
  • Utgivningsår: 1999
  • ISSN: 1467-1811