Stenig, karg och okonstlad: Fiskelägen i Kvarkens skärgård – byggnadsarv och byggnadsvård


Diplomarbetet fokuserar på en närmare studie av fi skelägena, hur fi skets kulturmiljö uppkommit, dess byggnadstradition samt förändring. Helheten som inventeringen och byggnadsvårdsanvisningarna skapar vänder sig till de som är intresserade av fi skelägenas historia, byggnadstradition och byggnadsvård. Texter på svenska och finska.

  • Författare: Kellari, Sofia
  • Utgivare/förlag: Forststyrelsen
  • Utgivningsort: Vanda
  • Utgivningsår: 2016
  • ISSN: 978-952-295-148-9 (tryckt), 978-952-295-149-6 (pdf)
  • Du hittar dokumentet här.