Sundoms historia 1: Byn som steg ur havet


Boken om Sundoms lokalhistoria.

  • Författare: Nygård, Bertel
  • Utgivare/förlag: Vasa stad
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 1994
  • ISSN: 951-9358-96-X