Tsarens gisslan – Peter den stores krigståg 1714


I flera hundra år hittades märkliga fynd ute på en liten ö i Kvarkens skärgård. Folk sa att det var tsarens galärer som gått på grund och sjunkit. Peter den Store hade byggt en sjöflotta och år 1714 tog den sig upp längs finska kusten samtidigt som trupperna drog fram på land. En flottilj gick över till svenska sidan och Umeå skövlades. På tillbakavägen gick en del av båtarna på grund. De här åren kallas för stora ofreden i Finland, när Sveriges östra riksdel ockuperades och Österbotten ödelades. Kung Karl XII skulle tvingas till fred och Finland blev gisslan. För människorna blev vardagen till kaos. Tusentals togs till fånga och fördes bort. De som kunde flydde till Sverige och i Stockholm grundades en första flyktingkommission. Allt det här skapade nationella minnen om hemska mörkerår och tusentals sägner föddes. I dag hör fynden till ett av Finlands största enskilda under vatten.

  • Författare: Östman, Inger
  • Utgivare/förlag: Litorale
  • Utgivningsort: Helsingfors
  • Utgivningsår: 2016
  • ISSN: 9789525045758