Unescos världsarv


Texten är skriven 1937-38 av Hemming Smeds (1914-92), artikelns gamla skrivsätt har behållits. Beskriver de stora dragen i säljaktsprocessen.

  • Författare: Stenborg, Petra & Sundman, Anna
  • Part of Work: Samhälle och miljö i Kvarken. s. 39-41
  • Utgivare/förlag: Aktiv närkultur i Malax, Finland
  • Utgivningsort: Vasa
  • Utgivningsår: 2002
  • ISSN: 1457-1811